Deze regels bevatten de voorwaarden voor de prijstrekking die georganiseerd wordt in het voorjaar van 2024 via een tevredenheidsonderzoek dat per e-mail wordt verzonden naar BattleKart Kortrijk-spelers.

1. Toegangscriteria

De trekking staat open voor iedereen ouder dan de 18 jaar. In het bijzondere geval dat minderjarigen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de competitie, doen ze dit onder de verantwoordelijkheid van een volwassene.

2. Beschrijving van deelname- en winnaarsselectieprocedures

Deelnemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de trekking door een tevredenheidsonderzoek in te vullen dat per e-mail is verzonden na een gespeeld spel bij BattleKart Kortrijk. Winnaars worden willekeurig geselecteerd aan het einde van de actie.

3. Data en duur van de competitie

Deelname aan de competitie is mogelijk vanaf de eerste e-mails met het tevredenheidsonderzoek (maart 2024). Een eerste trekking vindt plaats op 4 april 2024, en een tweede op 3 mei 2024.

4. Geschenken

Voor elke enquêtegolf biedt BattleKart Kortrijk de volgende prijzen aan:

5. Hoe de winnaar te informeren en de prijs in ontvangst te nemen

Winnaars van de prijstrekking worden op de hoogte gesteld via het e-mailadres dat ze hebben opgegeven voor deelname, onderaan het tevredenheidsonderzoek. Deelnemers van de prijstrekking erkennen dat ze gediskwalificeerd kunnen worden als de verantwoordelijke teams geen contact met hen kunnen opnemen (verkeerd adres, geen antwoord, enz.).

6. Specifieke beperkingen

Werknemers van BattleKart Belgium SRL en BattleKart Europe SA mogen niet deelnemen aan de wedstrijden, noch persoonlijk noch via hun familieleden of samenwonende huisgenoten. De deelname van minderjarigen is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van een ouder of voogd. Slechts één inschrijving per persoon wordt geaccepteerd. Elke deelname die in strijd is met dit principe wordt als nietig beschouwd. Elke deelname die verdacht wordt van fraude wordt ook als nietig beschouwd.

7. Klachtenprocedure

Alle geschillen of klachten met betrekking tot de wedstrijden moeten per e-mail worden gestuurd naar info@kortrijk.battlekart.com.

8. Verzoek om wedstrijdinformatie

Alle verzoeken om informatie moeten per e-mail worden gestuurd naar alexandre@battlekart.com.

9. Acceptatie en communicatie van de wedstrijdregels

Deelname aan de competitie impliceert de volledige acceptatie van de huidige regels. De huidige regels worden meegedeeld aan iedereen die erom vraagt. Ze worden ook gepubliceerd op de website.

10. Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens van deelnemers (naam of pseudoniem, adres en telefoonnummer) die tijdens deelname aan de competitie worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving inzake privacybescherming. Deelnemers kunnen te allen tijde hun rechten van toegang, rectificatie, bezwaar, beperking, verwijdering en overdraagbaarheid uitoefenen. Voor elk verzoek met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens kan de deelnemer een e-mail sturen naar info@kortrijk.battlekart.com.